Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας

Το Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας (UI) είναι το κορυφαίο ίδρυμα έρευνας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ισλανδία. Eίναι ένα προοδευτικό, εκπαιδευτικό και επιστημονικό ίδρυμα, γνωστό για την έρευνα στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Το Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας είναι ένα κρατικό πανεπιστήμιο, που βρίσκεται στην καρδιά του Ρέικιαβικ, της πρωτεύουσας της χώρας. Το UI προσφέρει ευκαιρίες για μελέτη και έρευνα σε 400 προγράμματα, που καλύπτουν τους περισσότερους τομείς της επιστήμης και των υποτροφιών. Το UI είναι οργανωμένο σε πέντε σχολές: Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας, Ανθρωπιστικών Επιστημών, Εκπαίδευσης, Φυσικών Επιστημών και Μηχανικών. Περίπου 14.000 φοιτητές είναι εγγεγραμμένοι μαζί με επιπλέον 1.300 άτομα προσωπικό και καθηγητές.

Το Παιδαγωγικό Τμήμα στο UI, εκπαιδεύει δασκάλους για νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία και σχολεία ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επιστήμες αθλητισμού και υγείας, κοινωνικούς παιδαγωγούς και επαγγελματίες ψυχαγωγίας. Όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα στο Παιδαγωγικό Τμήμα συνδέονται στενά με τους χώρους εργασίας αυτών των επαγγελμάτων, όπως σχολεία και άλλα κοινωνικά ιδρύματα. Τα προγράμματα παρέχουν ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών επιλογών και χρησιμεύουν ως καλή βάση για περαιτέρω σπουδές. Η Σχολή Εκπαίδευσης χωρίζεται σε τέσσερις σχολές: τη Σχολή Εκπαίδευσης και Διαφορετικότητας, τη Σχολή Εκπαίδευσης και Παιδαγωγικής, τη Σχολή Προαγωγής της Υγείας, Αθλητισμού και Τεχνών και τη Σχολή Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών Αντικειμένων. Η Σχολή Εκπαίδευσης φιλοξενεί επίσης προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών. Στη Σχολή Εκπαίδευσης διεξάγεται ποικίλη έρευνα στον τομέα της εκπαίδευσης, της παιδαγωγικής και της κατάρτισης για τη δημιουργία νέων γνώσεων προς όφελος της κοινωνίας.

Ισλανδία

STIMMULI FOR SOCIAL CHANGE

Η Stimmuli δημιουργήθηκε από τρεις γυναίκες με πολυετή εμπειρία στον τομέα των επιχειρήσεων και της συμβουλευτικής, οι οποίες ωστόσο δεν έχασαν ποτέ το ενδιαφέρον τους να σχεδιάζουν παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες που μπορούν να φέρουν ένα θετικό, κοινωνικό αντίκτυπο. Κατά τη διαδρομή της καριέρας τους, γνώρισαν επιχειρηματίες με όραμα, διακεκριμένους επιστήμονες και ανθρώπους οι οποίοι, ξεπερνώντας διάφορα εμπόδια, κατάφεραν να δημιουργήσουν ευκαιρίες και να επιφέρουν θετική αλλαγή. Η εμπειρία αυτή τις οδήγησε στο να ξανασκεφτούν με ποιον τρόπο η ζωή και η εργασία πρέπει να μοιάζουν σε έναν κόσμο που προσφέρει ασταμάτητες ευκαιρίες για όλους. Το 2017, ίδρυσαν τον οργανισμό “Stimmuli for Social Change”, ως μια ομάδα από επαγγελματίες με υψηλή προσήλωση στους στόχους της, η οποία εργάζεται για να δώσει ένα ερέθισμα αλλαγής στην εκπαίδευση και στην κοινωνία. Αναγνωρίζοντας ότι η εκπαίδευση αποτελεί ένα από τα κύρια εργαλεία για την αλλαγή στον κόσμο, η Stimmuli επιδιώκει να μεταμορφώσει θετικά τον τομέα της εκπαίδευσης και να συμβάλει στην άνάπτυξη των λεγόμενων δεξιοτήτων του 21ου αιώνα για όλους, σχεδιάζοντας και παρέχοντας καινοτόμες πρωτοβουλίες και προγράμματα με επίκεντρο τον άνθρωπο.

SkillsUp Training &Research Services

Η εταιρεία ιδρύθηκε με στόχο να προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε ευκαιρίες εκπαίδευσης, σε ένα μεγάλο αριθμό ατόμων που δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσουν δια ζώσης προγράμματα/μαθήματα, λόγω γεωγραφικών, υγειονομικών, επαγγελματικών, οικογενειακών ή άλλων περιορισμών. Με αυτόν τον τρόπο, η SkillsUp ανταποκρίνεται στις τρέχουσες και αυξανόμενες ανάγκες της κοινωνίας μας για μάθηση, μέσω εναλλακτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προωθεί τις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση. Η δραστηριότητα της εταιρείας βασίζεται σε 4 βασικούς πυλώνες:

• Παροχή (διαδικτυακών) μαθημάτων κατάρτισης.

• Επαγγελματικές υπηρεσίες καθοδήγησης.

• Οικοδόμηση και διαχείριση κοινότητας.

• Ερευνητική δραστηριότητα.

Ολλανδία

Κτιριακή Εκπαιδευτηρίου ΒΒ Θεσσαλονίκης ΑΕ (Big Bang School)

Το Big Bang School, είναι ένα ιδιωτικό δημοτικό σχολείο, το πρώτο στην Ελλάδα το οποίο εφαρμόζει στο σύνολο των προγραμμάτων του μεθοδολογίες όπως το Project Based Learning, Inquiry Based Learning, Problem και Place Based Learning. Στόχος του σχολείου είναι η δημιουργία μιας μεγάλης κοινότητας, μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων, οι οποίοι αντιλαμβάνονται τη σύνδεση του ανθρώπου με το περιβάλλον γύρω τους, αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεων και των επιλογών τους και που δρουν στην κοινωνία ως όντα με σεβασμό, αποδοχή και επιστημονικότητα.

CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI) είναι ένας οργανισμός Έρευνας και Ανάπτυξης που εστιάζει στην προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας που μπορεί να επιφέρει θετική αλλαγή σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο πλαίσιο. Η πεποίθηση του CSI είναι ότι οι τέσσερις πυλώνες της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, της εκπαίδευσης, της ανάπτυξης και του οικονομικού εξορθολογισμού, σε συνδυασμό με θεμελιωδώς ορθές και βιώσιμες λύσεις, καθώς και διαταραχές σε εξορθολογισμένες λύσεις σε συστημικά κοινωνικά προβλήματα, μπορούν να οδηγήσουν σε δημιουργικές λύσεις που επηρεάζουν σημαντικές αλλαγές στον κοινωνικό ιστό της κάθε κοινωνίας. Το CSI συνεργάζεται στενά για να αντιμετωπίσει όχι μόνο τις προκλήσεις της αγοράς αλλά και τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές προκλήσεις με κυβερνήσεις, τοπικούς διοικητικούς φορείς, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, εμπορικές οντότητες και εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Εντοπίζουμε και αντιμετωπίζουμε συστημικές προκλήσεις μέσα από τεκμηριωμένα ερευνητικά δεδομένα, μέσα από εξαιρετικής ποιότητας λύσης που αφορούν παγκόσμια, εθνικά, περιφερειακά και τοπικά ζητήματα, μέσα από ανάπτυξη λύσεων στις οποίες λαμβάνεται υπόψη το τοπικό οικοσύστημα, η πολιτιστική δυναμική, η κάλυψη των αναγκών των ενδιαφερομένων και την εφαρμογή αυτών των λύσεων καθώς βρισκόμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση για να εξασφαλίσουμε ποιοτική ανατροφοδότηση και να προχωρήσουμε σε προσαρμογές.
Οι μηχανισμοί και οι διαδικασίες ανατροφοδότησης που χρησιμοποιούμε μας επιτρέπουν να βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τους άμεσα ενδιαφερόμενους και να ενημερώνουμε συνεχώς τις προτάσεις μας.
Η ομάδα CSI αποτελείται από περισσότερους από 30 ανοιχτόμυαλους, πλήρως καταρτισμένους ερευνητές, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές ΕΕΚ, κοινωνικούς επιχειρηματίες, διαχειριστές έργων, εκπαιδευτές και προγραμματιστές πληροφορικής.
Το CSI έχει την ικανότητα να εντοπίζει κοινωνικές ανάγκες, να σχεδιάζει και να εφαρμόζει προσαρμοσμένες πρωτοβουλίες και έργα και να παρέχει βιώσιμη ανάπτυξη, με βάση την εκτεταμένη τεχνογνωσία που απέκτησε μετά την επιτυχή ολοκλήρωση περισσότερων από 100 χρηματοδοτούμενων έργων. Το CSI επικεντρώνεται στη βελτίωση της Ποιότητας Ζωής για όλους και αξιοποιεί την Κοινωνική Καινοτομία για την επίτευξη Κοινωνικής Δικαιοσύνης, την επίλυση Συστημικών Προκλήσεων και την ανάπτυξη λύσεων που μπορεί να παρέχουν ευκαιρίες σε άτομα και οργανισμούς.

Centrul Judetean de Excelenta Galati

Το Centrul Judetean de Excelenta είναι ένα σχολείο για χαρισματικούς μαθητές που βρίσκεται στο Γαλάτι της Ρουμανίας. Το ίδρυμά μας προτείνει μια ελκυστική εκπαιδευτική πρόταση που συνδυάζει τις επιλογές μαθητών και γονέων, με τις επαγγελματικές ανάγκες της κοινότητας. Εκπαιδεύουμε τους μαθητές μας σύμφωνα με τις δημοκρατικές αρχές της ανοιχτής κοινωνίας. Οι δάσκαλοί μας, οι οποίοι είναι άρτια καταρτισμένοι επαγγελματίες και πρόθυμοι να λάβουν μέρος σε μόνιμα εκπαιδευτικά προγράμματα, βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν το πνεύμα της ενεργού συμμετοχής στα κοινά, να προωθήσουν την πολυγλωσσία και τη διαπολιτισμική πολυμορφία.
Βοηθάμε τους μαθητές μας να αποκτήσουν καλά εδραιωμένες ικανότητες και ικανότητες προκειμένου να επιτύχουν επαγγελματική και προσωπική επιτυχία, καθώς και να γίνουν ενεργά μέλη μιας κοινωνίας της γνώσης. Το ανοιχτό μυαλό, η πίστη και η προώθηση των αληθινών αξιών, η ανεκτικότητα και ο αλτρουισμός, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα των μαθητών μας θα εξασφαλίσουν την πρόοδο τόσο της τοπικής κοινότητας όσο και της ρουμανικής και ευρωπαϊκής κοινωνίας. Εκπαιδεύουμε 400 μαθητές από 10 έως 18 ετών, οι οποίοι έχουν διακριθεί για τις υψηλές τους επιδόσεις σε διάφορα μαθήματα όπως: Ξένες Γλώσσες, Πληροφορική, Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Φυσική, Ιστορία, Γεωγραφία, Ακαδημαϊκές Συζητήσεις, Ρομποτική, Γλωσσολογία και τη Ρουμανική γλώσσα.