Η διεύθυνση της ιστοσελίδας μας είναι: http://ecodigital-project.eu

Αυτή την ιστοσελίδα διαχειρίζεται: Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας ΕΠΕ, Ριγένη 62, 1ος όροφος, 1010, Λευκωσία, Κύπρος

Ο ιστότοπος φιλοξενείται από: Google LLC

Διεύθυνση/ιστοσελίδα: http://ecodigital-project.eu

Προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε τον όγκο των δεδομένων που συλλέγουμε και μόνο όσα είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία του έργου μας. Εάν συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό μας μάθημα, θα συλλέξουμε περισσότερα προσωπικά δεδομένα, τα οποία απαιτούνται για να μπορέσετε να συμμετάσχετε στο έργο μας.

Τα δεδομένα σας δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς του παρόντος έργου. Στο τέλος του έργου, όλα τα δεδομένα που δεν είναι πλέον απαραίτητα θα διαγραφούν.

Μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε για διοικητικούς, νομικούς σκοπούς ή σκοπούς ασφαλείας.

Στοιχεία επικοινωνίας: info@csicy.com