Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της EcoDigital!

Σχετικά με το έργο

Αυτό το έργο Erasmus+ KA2 έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα ηλεκτρονικά απόβλητα και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και εργαλείων που θα ενισχύσουν τις πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

“…Easy to use page templates that are ready to be imported in your website…”

Template Cloud