Háskóli Íslands

Háskóli Íslands er breiður alhliða háskóli sem leggur kapp á að þjóna sem best margvíslegum þörfum íslensks samfélags og atvinnulífs í kennslu, rannsóknum og nýsköpun. Í stefnu Háskólans er lögð rík áhersla á gæði náms og kennslu, öflugt námssamfélag nemenda og kennara og fjölbreyttar leiðir til náms. Háskóli íslands er ríkisskóli, staðsettur í miðbæ Reykjavíkur. Við Háskóla Íslands stunda nú um 14.000 nemendur nám á um 400 námsleiðum á grunn-, meistara- og doktorsstigi. Þar af eru yfir 1.300 erlendir nemendur frá yfir 90 þjóðlöndum. Háskólinn hefur á að skipa öflugum hópi starfsfólks og sinna um 1.650 fastir starfsmenn kennslu, rannsóknum og margvíslegri þjónustu við nemendur. Auk þess taka um 2.000 stundakennarar úr atvinnulífinu þátt í kennslunni.

Á síðasta áratug hefur Háskóli Íslands verið í röð fremstu háskóla heims. Hefur sá árangur skilað sér í stórauknum tæki- færum til samstarfs, ekki síst fyrir nemendur. Ávöxtur þessa er aukið verðmæti prófgráðanna sem Háskóli Íslands veitir. Þær eru lykill að farsælli framtíð nemenda, óháð því hvaða námsgrein þeir velja sér. Við Háskóla Íslands eru fimm fræðasvið, 26 deildir og náms­ leiðirnar skipta hundruðum. Háskólinn býður fjölbreytt nám á öllum háskólastigum, sveigjanlegar og þverfræðilegar náms­ leiðir og fjölþætta menntun. Háskóli Íslands er eini háskóli landsins sem býður bæði grunnnám og framhaldsnám á öllum helstu fræðasviðum.

Ísland

STIMMULI FOR SOCIAL CHANGE

Stimmuli var stofnað af  þremur konum sem störfuðu  í viðskipta- og ráðgjafageiranum um árabil en misstu aldrei sjónar á verkefnum sem hafa félagslega skírskotun. Á ferli sínum hafa þær hitt  leiðtoga, frumkvöðla, vísindamenn og fólk sem hefur sigrast á hindrunum og um leið skapað tækifæri og knúð fram jákvæðar breytingar.  Þetta varð til þess að þær endurhugsuðu hvernig einkalíf og vinna ætti að líta út í heimi með endalausum tækifærum fyrir alla. 

Árið 2017 stofnuðu þær „Stimmuli for Social Change“  en það er leitt áfram af teymi fagfólks sem vinnur að breytingum í menntun. Með það að leiðarljósi að nám og  menntun getur breytt heiminum, leitast Stimmuli við að umbreyta menntun og efla 21. aldar færni fyrir alla.

SkillsUp Training & Research Services

Fyrirtækið var stofnað með það að markmiði að bjóða upp á greiðan aðgang að menntunfyrir fólk sem getur ekki sótt staðnám/námskeið, vegna landfræðilegra aðstæðna, heilsufars, faglegra aðstæðna, fjölskyldu og/eða annarra takmarkana. Þannig bregst SkillsUp við auknum þörfum samfélagsins fyrir annars konar námi sem getur stuðlað að jöfnum tækifærum í menntun. Starfsemi félagsins byggist á fjórum meginstoðum:

  • (net) þjálfunarnámskeið
  • fagleg markþjálfun
  • samfélagsuppbygging og stjórnun
  • rannsóknarstarfsemi

KTIRIAKI BB THESSALONIKIS SA

Big Bang School er einkaskóli í grunnskóla, fyrstur á Íslandi sem beitir aðferðum svo sem Verkefnaþróun, Rannsóknarþróun, Vandamála- og Staðbundin nám í öllum námsáhrifum sínum. Markmið skólans er að skapa stóran samfélag nemenda, kennara og foreldra, sem skilja tengingu manns við umhverfið í kringum sig, taka ábyrgð á hegðun og vali sínu og virðast sem verur með virðingu, samþykki og vísindalegri hæfni í samfélaginu.

CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD

Miðstöð félagslegrar nýsköpun (CSI) er rannsóknar- og þróunarstofnun sem miðar að að efla félagslega nýsköpun sem getur haft jákvæð áhrif á staðbundið, þjóðlegt, svæðislegt og alþjóðlegt samhengi. Trú CSI er sú að fjórar stoðir félagslegra samskipta, menntunar, þróunar og haglegar rökræður, tengdar grundvallarhæfileikum og sjálfbærri lausnum, sem og rökkur við stefndum lausnum á grunnvandamálum félagskerfisins, geti leitt til skapandi lausna sem hafa áhrif á merkilega breytingu á félagslegu vefi hvers samfélags. CSI vinnur náið með markaðs-, félags-, hag- og menningarlegum áskorunum með stjórnvöldum, staðvísum stjórnsýslutækifærum, án ávinninga stofnunum, viðskiptafyrirtækjum og menntastofnunum. Við greinum og takast á við kerfisbundna áskoranir með grundvelli í rannsóknum sem byggja á gögn, rannsóknum á leiðandi lausnum á heimsvísu, þjóðlegum, svæðislegum og staðbundnum þáttum, höfum í huga þörf hagsmunaaðila og framkvæmum þær lausnir með stöðugu sjónarhorni til að tryggja stöðuga afturgjöf og leiðréttingar. Leiðirnar og ferlarnir sem við notum til afturgjafar gagnast okkur í því að halda sambandi við hagsmunaaðilana okkar og uppfæra stöðu félagslegra lausna okkar áfram. Liðið í CSI samanstendur af meira en 30 opinskáttum, fullbúnum rannsakendum, kennurum, námsmönnum, félagslegum frumkvöðlum, verkefnastjórum, kennurum og tölvuþróunarmönnum. CSI hefur hæfileika og getu til að greina félagslegar þarfir, hönnun og framkvæma viðeigandi frumkvæði og verkefni og leggja grunninn að sjálfbærri vöxt með grundvelli í dýpri sérfræði sem það hefur safnað með því að ljúka meira en 100 fjármögnuðum verkefnum. CSI leggur áherslu á að bæta lífskjör allra og notast við félagslega nýsköpun til að ná félagslegri réttlæti, leysa kerfisbundin vandamál og þróa lausnir sem geta opnað tækifæri fyrir einstaklinga og fyrirtæki.

Centrul Judetean de Excelenta Galati

Skólinn býður upp á námsframboð sem sameinar valkosti nemenda og foreldra við faglegar þarfir samfélagsins. Við kennum nemendum okkar samkvæmt lýðræðislegum meginreglum hins opna samfélags. Kennarar okkar eru sérfræðingar og tilbúnir að taka þátt í varanlegu námi nemendanna; hjálpa þeim að þróa borgaravitund, stuðla að fjöltyngi og fjölmenningarlegum fjölbreytileika. 

Við hjálpum nemendum okkar að byggja upp hæfni og hæfileika til að ná faglegum og persónulegum árangri ásamt því að verða virkir meðlimir þekkingarsamfélags. Opinn hugur, trú og kynning á sönnum gildum, umburðarlyndi, sveigjanleika og aðlögunarhæfni nemenda okkar tryggir framfarir, bæði staðbundinna samfélaga, og rúmensks og evrópsks samfélags. Við kennum 400 nemendum á aldrinum 10 til 18 ára sem eru sérstaklega valdir til að geta skilað árangri í mismunandi greinum eins og tungumálum, tölvunarfræði, náttúrufræði, stærðfræði, eðlisfræði, sögu og  landafræði.