EcoDigital is een Erasmus+ KA2-project dat loopt van november 2022 tot april 2025.

Het EcoDigital-project heeft tot doel meer en meer mensen te motiveren om het belang van het digitale afvalprobleem in te zien en positieve veranderingen in het gedrag van jongeren te ontwikkelen met als doel dit gedrag in de bredere samenleving over te brengen. Meer bepaald Het project zal met name een enquête uitvoeren om na te gaan in hoeverre het schoolonderwijs zich bewust is van het probleem van digitaal afval, en zal een literatuuroverzicht over de ernst van het probleem, leermiddelen voor leraren en een reeks kant-en-klare onderwijsactiviteiten voor gebruik in het formele en informele onderwijs ontwikkelen, alsmede een verzameling evaluatie-instrumenten en beleidsaanbevelingen. De projectfinanciering zal dus belangrijke leemten opvullen in het schoolonderwijs met betrekking tot digitaal afvalbeheer waar jongeren actief aan bijdragen door het toegenomen gebruik van diverse amusementsplatforms en sociale netwerken.

Doelstellingen

De doelstellingen van het EcoDigital-project zijn

1) bewustmaking van de milieueffecten van digitalisering.

2) opleidingen en onderwijsinstrumenten uitbreiden inzake minder wijdverbreide klimaatveranderingskwesties, zoals duurzame digitalisering, met als doel de uitstoot van de koolstofvoetafdruk te verminderen.

3) digitale vaardigheden ontwikkelen die verder gaan dan de basisfocus, zoals competenties gericht op duurzame digitale transformatie.

4) de capaciteiten voor duurzame digitalisering beoordelen en de desbetreffende beleidsagenda’s bijstellen om de voordelen van het juiste gebruik van relevante online-instrumenten en -diensten te integreren.

Home

Het EcoDigital-project zal zich ontwikkelen:


Een programma voor capaciteitsopbouw bij leerkrachten om hun kennis van de instrumenten en mogelijkheden van de
digitalisering.

Een leerplan voor scholen dat alle nodige verklarende en educatieve middelen over duurzame digitalisering bevat.

Een verzameling beoordelingsinstrumenten om de desbetreffende competenties te beoordelen.

Bruikbare beleidsaanbevelingen met betrekking tot de onderwijssecto.

Doelgroepen

  • leraren en onderwijzend personeel van scholen
  • leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs van 10-18 jaar
  • De samenleving als geheel