”EcoDigital: Acțiuni pentru reducerea impactului digitalizării asupra mediului ” este un proiect Erasmus+ KA2 care se derulează din noiembrie 2022 până în aprilie 2025

Proiectul EcoDigital își propune să motiveze din ce în ce mai mulți oameni să conștientizeze importanța problemei deșeurilor digitale și să dezvolte schimbări pozitive în comportamentul tinerilor, cu scopul de a transmite astfel de comportamente în societate în general. Mai precis, proiectul va realiza un sondaj pentru a evalua nivelul de conștientizare a problemei deșeurilor digitale în învățământul școlar și va elabora o analiză a literaturii de specialitate privind gravitatea problemei, resurse de formare pentru profesori și o varietate de activități educaționale gata de utilizare în învățământul formal și nonformal, precum și o serie de instrumente de evaluare și recomandări. Astfel, finanțarea proiectului va umple lacunele importante din educația școlară în ceea ce privește gestionarea deșeurilor digitale, la care tinerii contribuie activ datorită utilizării tot mai frecvente a diferitelor platforme de divertisment și rețele sociale.

Obiective

Obiectivele proiectului EcoDigital sunt:

1) sensibilizarea comunității educaționale cu privire la impactul digitalizării asupra mediului.

2) realizarea de instrumente de formare și de educare privind aspectele legate de schimbările climatice care sunt mai puțin răspândite, cum ar fi digitalizarea durabilă, cu scopul de a reduce emisiile de carbon.

3) dezvoltarea competențelor digitale care depășesc obiectivul de bază, cum ar fi competențele axate pe transformarea digitală durabilă.

4) evaluarea capacităților de digitalizare durabilă și remodelarea agendelor politice relevante pentru a integra beneficiile utilizării adecvate a instrumentelor și serviciilor online relevante.

Rezultate

Proiectul EcoDigital se va dezvolta:


Un support de curs pentru a extinde cunoștințele profesorilor cu privire la instrumentele și oportunitățile oferite de digitalizare.

Un curriculum școlar care să includă toate resursele explicative și educaționale necesare privind digitalizarea durabilă.

O colecție de instrumente de evaluare pentru evaluarea competențelor aferente.

Recomandări utile privind politicile legate de sectorul educației.

Grupul țintă

  • Profesorii și personalul didactic din școli
  • Elevii din învățământul primar și secundar cu vârste cuprinse între 10 și 18 ani
  • Societatea în general